Der er mange måde at opkvalificere medarbejdere på

19 januar 2022 Niels Geckler

editorial

De mange muligheder der konstant udvikler sig med nye it-redskaber, kræver løbende opdatering af medarbejdernes færdigheder. Det kræver en vilje til at afsætte ressourcerne til kurser, seminarer og træning som leveres af for eksempel https://www.4d.dk/.

Nye redskaber er ikke nogen fordel, hvis man ikke forstår at bruge dem. Det er en sandhed, der også gør sig gældende, hvis de nye værktøjer består af software. Det er spild af penge at opgradere på software uden samtidig at sikre sig, at medarbejderne i organisationen besidder de rette kompetencer til at udnytte alt det nye. 

Udviklingen går i snart sagt alle brancher så stærkt, at der kræves en løbende efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderstaben. Det giver også en øget omstillingsparathed, at der foregår en permanent udvikling af organisationens kompetenceniveau og medarbejdernes motivation øges af den selvudvikling, der altid ligger i at lære nyt. Livslang læring har været et slagord og en drivkraft i dansk arbejdsmarkedspolitik samt en af grundende til danske virksomheders fortsatte globale konkurrenceevne.

opkvalificering og læring kan foregå på mange forskellige måder 

Der er mange forskellige måder at opkvalificere sine medarbejdere på. Hvad der er mest hensigtsmæssigt afhænger af forkundskaberne hos de, der skal lære nyt, organisationsformen og arbejdsopgaverne i virksomheden, hvilke typer af nye færdigheder, personalet skal bibringes og hvor meget nyt, der skal læres samt hvilke ressourcer, der er til rådighed – for blot at nævne nogle af de faktorer der er afgørende i den sammenhæng. 

Kurser

Rækken af træningsformer, der kan være relevante går lige fra hands-on, seminarer, webinarer, video og selvstudier, og hvad der er optimalt afhænger af det givne projekt. 

Som medarbejder er det vigtigt også selv at tage ansvar for at holde sine færdigheder relevante, aktuelle og up to date. Det øger både jobsikkerhed, karrieremuligheder og arbejdsglæde. Hverken du eller din arbejdsgiver har interesse i at du kører fast. 

Flere Nyheder